Особая инфомация

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Комiсiї з припинення (перетворення)

 

 

 

Бекiров Ельдар Рустемович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

16.11.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Молодогвардiйська, 17

4. Код за ЄДРПОУ

04832737

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 790-98-70 (056) 790-98-73

6. Електронна поштова адреса

transmash@t-mash.dp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.11.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

220 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

20.11.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.t-mash.dp.ua

в мережі Інтернет

21.11.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.11.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Сатуновський Вячеслав Михайлович

АК 037735
05.02.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» Сатуновського Вячеслава Михайловича в зв’язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АК №037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» 0,0000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 6 мiсяцiв.

15.11.2017

припинено повноваження

Заступник голови Наглядової ради, член Наглядової ради

Тараненко Сергiй Дмитрович

АЕ 209614
01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0.1410

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» Тараненко Сергiя Дмитровича в зв’язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АЕ № 209614, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,1410 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 19 рокiв 6 мiсяцiв.

15.11.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Крячко Валерiй Олександрович

АЕ 978083
04.12.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» Крячко Валерiя Олександровича в зв’язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт серiя АЕ № 978083, виданий 04.12.1997 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0,0000 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 19 рокiв 6 мiсяцiв.

15.11.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Карл Контрус

Р 6685451
20.08.2012 Магiстрат м. Вiдень MA62

24.7338

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» Карла Контруса в зв’язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт Р 6685451, виданий Магiстрат м. Вiдень MA62 20.08.2012 р. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 24,7338 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 11 рокiв 6 мiсяцiв.

15.11.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ковбасинський Олександр Борисович

МЕ 660162
25.08.2005 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТРАНСМАШ» вiд 15.11.2017 р. (Протокол № 3/2017) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» Ковбасинського Олександра Борисовича в зв’язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Паспорт МЕ № 660162, виданий 25.08.2005 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Київ. Частка у статутному капiталi ПрАТ «Трансмаш» - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 6 мiсяцiв.

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей