Апрель

Полный текст протокола можно загрузить по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnanJNVGtmZ3o3bEU

ПРОТОКОЛ № 1/2017

Чергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ»

код ЕДРПОУ 04832737

(далі – ПрАТ «ТРАНСМАШ» або «Товариство»)

 

05 квітня 2017 року

м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 17, актова зала заводоуправління

 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСМАШ» 24.03.2017 р.), а саме: - Кармазіна Лариса Сергіївна, Сущенко Оксана Георгієвна, Меріхов Віталій Сергійович.

 

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ«ТРАНСМАШ», Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано Кармазіну Ларису Сергіївну.

 

(Протокол № 1 від 05.04.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

 

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.00 годин 05.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.45 годин 05.04.2017 р.

 

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Молодогвардійська, буд. 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш».

 

Слово надається Голові реєстраційної комісії Кармазіній Ларисі Сергіївні, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.03.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Статутний капітал ПрАТ «ТРАНСМАШ» становить 668 500,00 грн. Статутний капітал розподілено на 13 370 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 30.03.2017 р., які мають право на участь у чергових Загальних зборах - 96 осіб, які в сукупності мають 13 370 000 простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 30.03.2017 р., які мають право голосу у чергових Загальних зборах – 14 осіб, які мають 13 273 030 штук простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 30.03.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРАНСМАШ» зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 13 062 038 штук голосуючих простих іменних акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 05.04.2017 р. у загальних зборах, підписано головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.45 годин 05.04.2017р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах 7 (сім) акціонерів (їх представників) , які сукупно є власниками 13 062 038 голосуючих простих іменних акцій ПрАТ „ТРАНСМАШ” (що складає 98,41% від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 05.04.2017 р.

 

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

 

Протокол № 2 від 05.04.2017 р. щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів додається до протоколу загальних зборів

 

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

 

Оскільки загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРАНСМАШ» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Збори відкриває Голова Наглядової ради, який оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії.

 

2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

 

3. Звіт Правління ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Трансмаш».

 

4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Трансмаш» в 2017 році;

 

5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2016 рік.

 

6. Розподіл прибутку за 2016 рік.

 

7. Затвердження всіх значних правочинів, вчинені за період з 31.03.2016 р. до 05.04.2017 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік.

 

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

9. Прийняття внутрішніх положень ПрАТ «Трансмаш».

 

10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

 

11. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

 

12. Затвердження умов цивільно- правових договорів,трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними фінансової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

 

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік та надання Голові Правління - генеральному директору повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво та продаж колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

 

Голова загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ТРАНСМАШ» В.М. Сатуновський

 

Секретар загальних зборів акціонерів

Е.О. Панасенко

05 квітня 2017 року

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей