2016

Полный текст протокола можно загрузить по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMndllGbS1XVHBOM3c/view

 

ПРОТОКОЛ № 1/2016 від 31.03.2016 р.

Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ТРАНСМАШ”

 

Дата складання протоколу: «31» березня 2016 р.

Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд.17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ «Трансмаш».

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: «31» березня 2016 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год.45 хв.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12 год.15 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах:  станом на 24.00 25.03.2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 96, кількість рахунків в цінних паперах за реєстром – 96.

Загальна кількість осіб, які володіють голосуючими акціями за реєстром – 14.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства за реєстром: 13 273 030.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 25.02.2016 р. (Протокол № 250216).

Склад реєстраційної комісії: Кармазіна Лариса Сергіївна, Сущенко Оксана Георгієвна, Петровська Галина Олександрівна. Протоколом №1 від 31.03.2016 р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Кармазіну Л. С.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПрАТ «Трансмаш», які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 079 199, що становить 98,54% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 6 636 516 голосів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 31.03.2016 р. визнано, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

Голова загальних зборів: Сатуновський Вячеслав Михайлович.

Секретар загальних зборів: Панасенко Еліна Олександрівна.

Склад лічильної комісії: Рішенням Загальних зборів від 27.03.2015 р. обрано лічильну комісію у складі: Єлисеєва Світлана Павлівна,  Усаткіна Ірина Григорівна, повноваження яких починаються з моменту обрання та діють до моменту відкликання. На момент проведення даних зборів лічильна комісія діюча.

Голосування по всім питанням порядку денного бюлетенями.

Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 15.03.2016 р. (протокол № 150316) та з приводу кандидатур до органів управління – від 21.03.2016 р. (протокол № 210316).

Порядок денний:

 

1.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш»  за 2015 рік  та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ «Трансмаш».

2.Звіт Правління ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління  ПрАТ «Трансмаш».

3. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ “Трансмаш” в 2016 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 27.03.2015 р. до 31.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2014 рік.

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2015 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку за 2015 рік.

7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання Голові Правління ПрАт «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

8.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів  за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори  ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «Трансмаш» шляхом викладання його в новій редакції.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Викладено 05.04.2016

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей