2015

Полный текст документа от 16.01.2015 в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnQlZRWWI0Y0dZVWc

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Ι. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
 3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17
 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71
 5. Електронна поштова адреса:             transmash@t-mash.dp.ua
 6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

ΙΙ. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 15.01.2015 р. прийнято рішення про звільнення  першого заступника Голови Правління Єременко Анатолія Івановича згідно особистої заяви. Паспорт серія АЕ 498678, виданий 19.03.1997 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді – 6   років 3 місяці.
На дану посаду нікого не обрано.

ΙΙΙ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 1. в.о. Голови Правління-генерального директора заводу   _____________      Е.Р. Бекіров
                                                                                       (підпис)                 (прізвище та ініціали керівника)
                                                                                       М.П.                       16.01.2015
                                                                                                                     (дата)

 

Полный текст документа от 01.04.2015 в файле по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnMXlaQmRJZUY1TTA/view?usp=sharing

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Ι. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
 3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17
 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71
 5. Електронна поштова адреса:             transmash@t-mash.dp.ua
 6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                             

ΙΙ. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. прийнято рішення про припинення повноважень в.о. Голови Правління - генерального директора заводу Бекірова Ельдара Рустемовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді –3 місяці.
2. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Гаркуші Світлани Григорівни в зв`язку із особистою заявою. Паспорт серія АК № 583127, виданий 25.06.1999 р. Саксаганським РВ Криворізького  МУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді – 16 років.
3. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління  Маляренко Анатолія Андрійовича в зв`язку із особистою заявою. Паспорт серія АМ № 854463, виданий 12.04.2002 р. Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді – 9 років.
4. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління  Бакланова Сергія Олексійовича в зв`язку із особистою заявою. Паспорт серія АЕ № 283767, виданий 26.11.1996 р. Кіровським РВД  МУ УМВС України в Дніпропетровській області.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді – 3 місяці.
 

5. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. обрано на посаду Голови Правління - генерального директора заводу Бекірова Ельдара Рустемовича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області. Акціями ПрАТ «Трансмаш» не володіє.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п′яти років - в.о. Голови Правління – генерального директора  ПрАТ «Трансмаш, комерційний директор ПрАТ «Трансмаш», начальник ВМТЗ ПрАТ «Трансмаш», член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».
6. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. Обрано на посаду першого заступника Голови Правління  Сатуновського Артема Вячеславовича в зв`язку із особистою заявою попереднього складу Правління. Паспорт серія АН           № 468225, виданий 09.02.2006 р. П′ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. Акціями ПрАТ «Трансмаш» не володіє.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 місяці. Інші посади, які обіймав протягом останніх п′яти років - заступник Голови Правління – генерального директора по комерційній роботі ПрАТ «Трансмаш», комерційний директор ПрАТ «Трансмаш».

7. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. обрано до складу Правління ПрАТ «Трансмаш» Бакланова Сергія Олексійовича в зв`язку із особистою заявою попереднього складу Правління.  Паспорт серія АЕ № 283767, виданий 26.11.1996 р. Кіровським РВД  МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Акціями ПрАТ «Трансмаш» не володіє.

Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п′яти років – заступник Генерального директора по загальним питанням ПрАТ «ТАКО», член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ».
8. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. обрано до складу Правління ПрАТ «Трансмаш»  Панасенко Еліну Олександрівну в зв`язку із особистою заявою попереднього складу Правління. Паспорт серія МА № 002919, виданий 23.05.1995 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області. Акціями ПрАТ «Трансмаш» володіє в кількості 147 748 простих іменних акцій.  Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 1,1051 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п′яти років - начальник юридичного відділу ПрАТ «Трансмаш».

9. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 31.03.2015 р. обрано до складу Правління ПрАТ «Трансмаш»  Назаренко Андрія Олександровича в зв`язку із із особистою заявою попереднього складу Правління. Паспорт серія АК № 377627, виданий 01.12.1998 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Акціями ПрАТ «Трансмаш» не володіє.
Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п′яти років - заступник Голови Правління – генерального директора ПрАТ «Трансмаш» з виробництва, головний інженер ПрАТ «Трансмаш».

ΙΙΙ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 2. Голова Правління-генеральний директор заводу   _____________      Е.Р. Бекіров
                                                                              (підпис)                 (прізвище та ініціали керівника)
                                                                              М.П.                       01.04.2015
                                                                                                            (дата)

 

Полный текст документа от 18.06.2015 в файле по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=0B830WV4lURMnWG90cjc2UUE3X0k

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Ι. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСМАШ»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04832737
 3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17
 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71
 5. Електронна поштова адреса:             transmash@t-mash.dp.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua
 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ΙΙΙ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ΙΙΙ цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ΙΙ. Текст повідомлення

 1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 17.06.2015 р. прийнято рішення про звільнення від обов’язків Голови Наглядової ради Карла Контруса на підставі особистої заяви з подальшим виконанням обов’язків члена Наглядової ради.
  Паспорт серія Р № 6685451, виданий Magistrat der Stadt Wien MA 62,  20.08.2012 р.  Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 24,7338%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді – 9 років.
  2. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 17.06.2015 р. обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКО». Код за ЄДРПОУ 13417240. Розмір пакета акцій ПрАТ «Трансмаш» - 6458905 простих іменних акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ «Трансмаш» 48,3089%. Строк на який обрано – до переобрання.

Додатково повідомляємо, що склад Наглядової ради залишається не змінним, а саме:

 

ΙΙΙ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 2. Голова Правління-генеральний директор заводу   _____________      Е.Р. Бекіров
                                                                              (підпис)                 (прізвище та ініціали керівника)
                                                                              М.П.                       18.06.2015
                                                                                                            (дата)

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей