2014

Полный текст протокола можно загрузить по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/0B830WV4lURMnS3dVVHhaS3NyUDg/view?usp=sharing

ПРОТОКОЛ № 1/2014 від 08.04.2014 р.

Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ТРАНСМАШ”

 

Дата складання протоколу: « 08 » квітня 2014 р.

Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд.17, Актовий зал заводоуправління.

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: «08» квітня 2014 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год.45 хв.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12 год.00 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах:  станом на 24.00 02.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 96

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства:

13 370 000

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 21.03.2014 р. (Протокол № 210314).

Склад реєстраційної комісії: Кармазіна Лариса Сергіївна, Сущенко Оксана Георгієвна, Петровська Галина Олександрівна. Протоколом №1 від 08.04.2014 р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Кармазіну Л. С.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах: 9

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПрАТ «Трансмаш», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 13 082 199, що становить 97,85% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій, що складає 8 022 000 голосів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 08.04.2014р. визнано, що Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСМАШ» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

Голова загальних зборів: Маляренко Анатолій Андрійович.

Секретар загальних зборів: Кубішина Валентина Павлівна.

Склад лічильної комісії: Єлисеєва Світлана Павлівна, Панасенко Еліна Олександрівна, Усаткіна Ірина Григорівна.

Голосування по всім питанням порядку денного бюлетенями.

Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш» від 21.03.2014р. (протокол № 210314)

 

 

 

 

Порядок денний:

 

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

2.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш»  за 2013 рік  та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Трансмаш».

3.Звіт Правління про фінансово - господарську діяльність в 2013 р. і проект основних напрямів діяльності ПрАТ “Трансмаш”в 2014 р.

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 12.04.2013 р. до 08.04.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Трансмаш» за 2012 рік.

5.Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річного звіту ПрАТ «Трансмаш» за 2013 рік, балансу на 31.12.2013 р., фінансових результатів за 2013 рік і основних напрямів розподілення чистого прибутку за 2013 рік.

6.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів,  за даними річної фінансової звітності за 2013 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - Генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

7.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Трансмаш» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в тому числі фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів  за даними річної фінансової звітності за 2013 рік та надання Голові Правління ПрАТ «Трансмаш» - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини,а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво  колійних машин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання комплектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.

8. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Трансмаш».

9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв′язку із закінченням дії їх повноважень.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підписи:

Голова зборів                                                                     Маляренко А.А.

Секретар зборів                                                                  Кубішина В.П.

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архив записей